Affiliations

Foxconn

Foxconn Taipei, Kentucky, Taiwan
Fu Tai Hua Industry (Shenzhen)

Fu Tai Hua Industry (Shenzhen) Shenzhen, Guangdong, China
Portfolio Summary